drukuj drukuj

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

8 października 2020 roku w sali konferencyjnej  Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Wschowskiego.

Narada odbyła się pod przewodnictwem Starosty Wschowskiego Andrzeja Bielawskiego, Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego Andrzeja Andrusiaka z udziałem kierowników jednostek organizacyjnych bezpośrednio odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne i porządek na terenie powiatu.

Główny tematem spotkania była aktualna sytuacja pandemiczna w powiecie wschowskim. Omówione zostały zasady funkcjonowania w czasie pandemii szkół  i placówek oświatowych, urzędów oraz podległych im jednostek. Jednym z tematów był również stan bezpieczeństwa publicznego na  terenie powiatu – podsumowanie sezonu letniego.

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem Starosty Wschowskiego

 

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego podczas narady