drukuj drukuj

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, przewodniczył Starosta Wschowski Andrzej Bielawski.

Posiedzenie zwołano na prośbę Wojewody Lubuskiego w związku z nagłymi zmianami meteorologicznymi – gwałtownym ociepleniem i szybkim topnieniem pokrywy śnieżnej.

Tematem spotkania była aktualna sytuacja hydrologiczna na terenie Powiatu Wschowskiego. Ustalono, że służby na bieżąco będą monitorować stan rzek i cieków wodnych. Dokonano analizy i oceny wystąpienia ewentualnych podtopień.

Aktualnie nie ma zagrożenia powodziowego w Powiecie Wschowskim.