drukuj drukuj

Podpisano umowę o dofinansowanie przebudowy drogi Sława – Wróblów z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

22 marca br. w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Wschowskim a Wojewodą Lubuskim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1016F Sława – Łupice wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej na odcinku Sława – Wróblów” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Inwestycja powiatu wschowskiego znalazła się na pierwszym miejscu listy zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie w zakresie dróg powiatowych województwa lubuskiego.

Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 840.000zł, natomiast dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój 420.000 zł, co stanowi 50% wartości inwestycji.

Iwona Blask

zdjęcia: Biuro Prasowe Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego