drukuj drukuj

Podpisano umowę na remont dróg powiatowych

2 marca br. w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Wschowskim a Wojewodą Lubuskim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „ Remont nawierzchni dróg powiatowych poprzez wykonanie mikrodywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno typu Slurry Seal wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

 

Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 2.939.982,00 zł, natomiast dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój 1.469.991,00 zł, co stanowi 50% wartości inwestycji.

 

W ramach w/w zadania wyremontowanych zostanie 17.468 mb dróg powiatowych, poprzez ułożenie mikrodywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej typu Slurry Seal oraz wybudowana i przebudowana zostanie  infrastruktura towarzysząca przy tych drogach (budowa i przebudowa chodników oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej).

 

Zdjęcia: UW w Gorzowie Wlkp.