drukuj drukuj

Podpisano umowę na kolejną powiatową inwestycję

Dzisiaj wraz z członkiem zarządu Wojciechem Szadlem podpisałem umowę na Przebudowę z rozbudową dróg powiatowych nr 1012F i 1054F w Osowej Sieni i Dębowej Łęce – etap 1”. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z Głogowa. Inwestycja powstanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, a całkowita wartość przedsięwzięcia wyniesie 12.879.251,78 zł brutto – powiedział Starosta Wschowski Andrzej Bielawski.

Realizacja inwestycji polegać będzie na przebudowie z rozbudową istniejącej drogi powiatowej nr 1012F Dębowa Łęka Osowa Sień o długości ok. 3100m oraz przebudowie drogi powiatowej nr 1054F Osowa Sień – Wincentowo na długości ok. 500m.

Zakres prac budowlanych i projektowych obejmuje wykonanie rozbudowy i przebudowy istniejącej drogi powiatowej nr 1012F na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 w miejscowości Dębowa Łęka do km ok. 3+100 polegających na miejscowym poszerzeniu jezdni i budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi. Wykonawca zrealizuje zadanie w terminie 17 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zadanie realizowane jest w ramach programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, wartość dofinansowania wynosi 8 792 098,33 zł.