drukuj drukuj

Podpisano umowę dotacyjną na zabytek we Wschowie

W dniu 9 sierpnia 2022 roku Starosta Wschowski Andrzej Bielawski i Wicestarosta Wschowski Waldemar Starosta podpisali umowę na dotację z Księdzem Dariuszem Ludwikowskim Proboszczem Parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika we Wschowie na dofinansowanie wykonania prac remontowo – konserwatorskich elewacji wieży wschodniej kościoła farnego w wysokości 20 000,00 złotych brutto.

Wniosek został rozpatrywany na podstawie uchwały nr X/54/2011 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, niestanowiących własności Powiatu Wschowskiego.

Powiat Wschowski co roku dofinansowuje jeden zabytek, nie będący własnością Powiatu. Do 15 października każdego roku można złożyć wniosek w zakresie przyznania dotacji z przeznaczeniem na remont zabytku nie stanowiącego własności Powiatu Wschowskiego.