drukuj drukuj

Podchody z AAC w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

W czerwcu w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym we Wschowie odbyło się spotkanie integracyjne pod hasłem “Podchody z AAC”. Impreza była częścią realizowanego projektu, we współpracy z pracownikami PZU Życie w Lesznie, w ramach konkursu „Wolontariat to radość działania”. W Ośrodku zwiększa się grupa dzieci z poważnymi zaburzeniami w porozumiewaniu się. Korzystają one z wspomagających lub alternatywnych form komunikacji (czyli AAC). AAC oznacza wszelkie działania, których celem jest pomoc w porozumiewaniu się osobom niemówiącym lub posługującym się mową w ograniczonym stopniu. Zamiast wypowiadanych słów używają one znaków graficznych, gestów lub symboli przestrzenno – dotykowych. Rozwiązania te pomagają dzieciom z niepełnosprawnością pokonać bariery w codziennym życiu, by w ostateczności osiągnąć niezależność.

Komunikowanie się między uczniem i nauczycielem, a także między rówieśnikami, jest kluczem do edukacji i wychowania. Dzieci i młodzież z opisywanej grupy, które nie mają dostępu do żadnej formy języka, nie są w stanie uczestniczyć w pełni w procesie dydaktycznym, ich aktywny udział we własnej edukacji jest poważnie lub całkowicie ograniczony. Stąd pomysł na zorganizowanie wsparcia dla nich. Wniosek złożony do Fundacji PZU został pozytywnie zaopiniowany, dzięki czemu pozyskano 4500 złotych. Otrzymane fundusze zostały przeznaczone na: przygotowanie materiałów edukacyjnych wykorzystujących alternatywny język, zakup urządzeń technicznych (komunikatorów) oraz pomocy dydaktycznych wspomagających rozwój mowy. W imprezie zorganizowanej 12 czerwca uczestniczyli nauczyciele, dzieci i młodzież SOSW ze Wschowy oraz wolontariusze z PZU Życie w Lesznie. Zorganizowane spotkanie pomogło w:

– integracji dzieci i młodzieży z najbliższym otoczeniem,

– w nauce i utrwalaniu stosowanych alternatywnych sposobów komunikacji,

– zapewniło dzieciom naukę przez zabawę, wypoczynek.

Zorganizowane Podchody umożliwiły osobom postronnym (wolontariuszom) zapoznanie się z metodami AAC, czyniąc ich bardziej świadomymi i otwartymi w stosunku do osób niepełnosprawnych, szczególnie dzieci, u których występuje problem komunikacji z otoczeniem.

“To, że milczę, nie znaczy, że nie mam nic do powiedzenia”?

                                                                                                                            Jonathan Carroll

 Tekst: Marzena Nowak