drukuj drukuj

Zarząd Powiatu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku oraz zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej

ZARZĄD POWIATU WSCHOWSKIEGO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku oraz zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert organizacji pozarządowych składanych w ramach otwartego konkursu nr OSE.524.2.2017

Uchwała-konkurs i komisja na zadania publiczne na 2018 rok