drukuj drukuj

Otwarty konkurs ofert „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r. we Wschowie” oraz zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert

 UCHWAŁA Nr  94/2016 ZARZĄDU POWIATU WSCHOWSKIEGO

z dnia 04 października 2016 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego:

 „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r. we Wschowie”

oraz zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert organizacji pozarządowych składanych w ramach otwartego konkursu nr OSE.524.1.2016

uchwala-konkurs-na-punkt-pomocy-na-2017-rok