drukuj drukuj

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku oraz nabór kandydatów do Komisji Konkursowej

UCHWAŁA Nr 242/2021 ZARZĄDU POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku oraz naboru kandydatów do Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert organizacji pozarządowych składanych w ramach otwartego konkursu nr OSE.524.3.2021.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 29 grudnia 2021 r.

Uchwala_Nr_242- konkurs na 2022 rok

Uchwala_nr_242

Formularz zgłoszeniowy