drukuj drukuj

Ostatnie konsultacje w sprawie Strategii Rozwoju Powiatu Wschowskiego

Starosta Wschowski Andrzej Bielawski otworzył ostatnie spotkanie konsultacyjne w sprawie tworzonej „Strategii Rozwoju Powiatu Wschowskiego na lata 2021-2030”, w którym udział wzięli przedstawiciele samorządów gminnych, służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne, organizacji pozarządowych oraz pracownicy Starostwa Powiatowego i podległych jednostek organizacyjnych.

W wyniku wspólnych konsultacji zostały wypracowane założenia Strategii na kolejne lata, obejmujące m.in. rynek pracy, opiekę zdrowotną, pomoc społeczną, uwarunkowania powiatu wynikające z położenia, infrastrukturę techniczną, edukację i kulturę.

W najbliższym czasie gotowy projekt Strategii zostanie poddany konsultacjom społecznym.

Konsultacje prowadzone były przez przedstawiciela Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i odbyły się w auli I Zespołu Szkól im. Stanisława Staszica we Wschowie.