drukuj drukuj

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza do współpracy organizacje pozarządowe

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego to przedsięwzięcie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze oraz Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze, podjęte w celu wzmocnienia sektora ekonomii społecznej, który daje możliwość „alternatywnego” zatrudnienia i budowania fundamentów lokalnej gospodarki społecznej.

OWES oferuje usługi doradcze i specjalistyczne. Udziela informacji m.in. o tym jak założyć i prowadzić przedsiębiorstwo społeczne, skąd wziąć na nie pieniądze, gdzie szukać zewnętrznych źródeł finansowania, jak napisać dobry, realistyczny biznes plan albo stworzyć strategię działania. Ośrodek udziela osobom zainteresowanym i podmiotom ekonomii społecznej wsparcia z dziedziny marketingu, zarządzania, księgowości, prawa, doradztwa biznesowego.

Działania ośrodka skierowane są do istniejących i powstających podmiotów ekonomii społecznej do których zaliczamy m.in. fundacje, stowarzyszenia, centra i kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej i spółdzielnie socjalne.

Zapraszam serdecznie

Marek Kwaśniak

Animator OWES

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego

Plac Matejki 19

65-056 Zielona Góra

tel. 68 459 47 46, fax 68 459 47 49

www.oweszg.spolecznelubuskie.pl

ULOTKA – OWES

glowna_03