drukuj drukuj

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Wyniki dotacji na 2018 rok

 

aktualizacja opisu działań

aktualny harmonogram realizacji zadania

aktualizacja kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania