drukuj drukuj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert pn. „Prowadzenie we Wschowie w 2020 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją” oraz zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Konkursowej.

Konkurs dot. NPP lub NPO z mediacją