drukuj drukuj

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji dla Powiatowej Spółki Wodnej we Wschowie

Zarząd Powiatu Wschowskiego informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XXX/172/2018 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2018 r. poz. 2084) oraz Uchwały Nr XXI/136/2020 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej  Powiatu Wschowskiego na rok 2021 zdecydował o przyznaniu dotacji dla Powiatowej Spółki Wodnej we Wschowie na zadanie publiczne: „Utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych” w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). 

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji