drukuj drukuj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 roku oraz zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej

Zarząd Powiatu Wschowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku

Przedmiotem konkursu ofert jest zlecenie wykonania zadań publicznych w 2015 r. w formie wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji .

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej