drukuj drukuj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: „Prowadzenie we Wschowie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku” oraz zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej

Ogłoszenie konkursu – Prowadzenie we Wschowie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku oraz zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej