drukuj drukuj

Odbyły się zajęcia teoretyczne na prawo jazdy

W dniach 23.04-27.04.2018 roku w ramach realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Wschowskim” odbyły się zajęcia teoretyczne z prawa jazdy kat. B dla uczniów I Zespołu Szkół we Wschowie oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wschowie. Kurs dla uczniów prowadził p. Marian Kulus z Prywatnej Szkoły Nauki ze Sławy.

Całkowity koszt realizacji projektu: 4.384.106,22 zł
Kwota dofinansowania: 4.088.617,46 zł
Projekt realizowany będzie do 30.06.2022.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa VIII Nowoczesna edukacja, 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.

logo