drukuj drukuj

Seminarium Szkoleniowe Służby Geodezyjnej i Kartograficznej za Nami…

W dniach 1-2 czerwca 2023 roku w Hotelu Toscania we Włoszakowicach miało miejsce Seminarium Szkoleniowe Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Województwa Lubuskiego.

Uczestników seminarium przywitał organizator spotkania, Starosta  Wschowski Pan Andrzej Bielawski oraz Geodeta Powiatowy Pani Katarzyna Konopnicka-Bensdorff.

Dzięki obecności Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Pana Aleksandra Bońki oraz Inspektora Wojewódzkiego Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gorzowie Wlkp. Pana Andrzeja Bylicy, spotkanie było okazją do omówienia bieżących problemów w realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii, konsultacji oraz wypracowywania wspólnego stanowiska dla poruszanych zagadnień. Natomiast uczestnicy seminarium mogli wymienić się swoimi doświadczeniami.

Serdecznie dziękujemy przedstawicielom administracji geodezyjnej i kartograficznej z terenu województwa lubuskiego za udział w seminarium, jak również wyrażamy przekonanie, że omówione zagadnienia pomogą w wypełnianiu bieżących zadań z zakresu  geodezji i kartografii.

Seminarium Szkoleniowe Służby Geodezyjnej i Kartograficznej