drukuj drukuj

Odbyła się XXIV sesja Rady Powiatu Wschowskiego

31 maja 2021 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyła się XXIV sesja Rady Powiatu Wschowskiego. Sesja odbyła się w trybie zdalnym.

W trakcie obrad radni zapoznali się ze sprawozdaniem z prac Zarządu Powiatu Wschowskiego w okresie międzysesyjnym, sprawozdaniem z  działalności za 2020 rok Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wschowie, Powiatowego Lekarza Weterynarii we Wschowie z/s w Sławie, Powiatowego Urzędu Pracy we Wschowie, informacją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli o działalności Inspekcji za 2020 r. w zakresie stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Wschowskiego oraz  sprawozdaniem Zarządu Powiatu Wschowskiego z realizacji „Programu współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok”.

Ponadto radni podjęli następujące uchwały:

– w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Wschowskiego za 2020 rok,

– w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Wschowskim na lata 2021-2023,

– w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/94/2016 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi dla wskazanych jednostek organizacyjnych powiatu,

– w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wschowie za 2020 rok,

– w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, położonego we Wschowie przy Placu Kosynierów 1C na działce o numerze ewidencyjnym 1269/16, stanowiącej własność Powiatu Wschowskiego oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy,

– w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej budynkiem, położonym we Wschowie przy Placu Kosynierów 1 na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1269/3,

– uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu przez jednostkę organizacyjną, przedmiotem której jest najem pomieszczenia o powierzchni 90 m2, które jest częścią nieruchomości będącej w trwałym zarządzie tej jednostki,

– w sprawie ustalenia aktualnego przebiegu istniejącej drogi powiatowej nr 4209F i 1011F położonych na terenie gmin: Sława, Wschowa, Szlichtyngowa,

– w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wschowskiego za lata 2019-2020”,

– w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego.