drukuj drukuj

Odbyła się XXIII sesja Rady Powiatu Wschowskiego

29 marca 2021 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyła się XXIII sesja Rady Powiatu Wschowskiego. Sesja odbyła się w trybie zdalnym.

W trakcie obrad radni zapoznali się ze sprawozdaniem z prac Zarządu Powiatu Wschowskiego w okresie międzysesyjnym, sprawozdaniem z działalności Komendy Powiatowej Policji oraz Komendy Powiatowej PSP za rok 2020 oraz podjęli następujące uchwały:

– w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2021 roku;

– w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/138/2021 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wschowskiego w 2021 roku;

– w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej;

– w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2021.