drukuj drukuj

Odbyła się XI sesja Rady Powiatu Wschowskiego

W dniu 25 listopada 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyła się XI sesja Rady Powiatu Wschowskiego. Starosta Wschowski Andrzej Bielawski przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Wschowskiego w okresie międzysesyjnym oraz informację o wystąpieniu Afrykańskiego Pomoru Świń na terenie Powiatu Wschowskiego. Przewodnicząca Rady Powiatu Wschowskiego Jolanta Denesiuk zapoznała radnych z informacją na temat złożonych oświadczeń majątkowych.

Informację o stanie dróg powiatowych w Powiecie Wschowskim  oraz przygotowaniach do ich zimowego utrzymania w sezonie zimowym 2019 – 2020 zaprezentował pracownik Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego we Wschowie Stanisław Pawlak.

Radni podjęli uchwały w sprawie:
– zmiany uchwały nr V/30/2019 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 roku;
– ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających w 2020 roku na obszarze Powiatu Wschowskiego;
-uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”;
– wyrażenia woli przyjęcia od Powiatu Lublinieckiego zadania z zakresu edukacji publicznej;
– zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2019.