drukuj drukuj

Nowy wygląd pracowni zawodowych w Staszicu

Realizacja projektu pt. „Doposażenie pracowni zawodowych w I Zespole Szkół we Wschowie” dobiegła końca. W ramach projektu została poprawiona jakość i funkcjonalność pomieszczeń lokalowych, dzięki czemu podniesie się komfort pracy na zajęciach, a także uzyska współmierne korzyści w oszczędzaniu energii cieplnej.

Głównym celem projektu była poprawa jakości infrastruktury oświatowej w Powiecie Wschowskim, podnosząca jakość kształcenia w obszarze wiodących przedmiotów z zakresu spedycji, ekonomii i informatyki oraz pracowni egzaminacyjnej i wyrównująca szanse rozwojowe uczniów oraz uczennic z obszarów wiejskich i małych miast.

Wartość zadania wynosi 415.752,99 złotych brutto, w tym 353.390,04 złotych brutto stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie – 2020.