drukuj drukuj

Narada Lubuskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami PPP woj. lubuskiego

20 stycznia 2021 roku na zaproszenie Pani Ewy Rawy Lubuskiego Kuratora Oświaty, dyrektor Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej we Wschowie Pani Wioleta Szyguła brała udział w zdalnej naradzie dyrektorów dotyczącej wpływu kształcenia na odległość na proces dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy w szkołach województwa lubuskiego.

Głównym tematem spotkania była rola i zadania poradni psychologiczno –pedagogicznych w procesie wspomagania dyrektorów i nauczycieli po powrocie uczniów do nauczania stacjonarnego. Określono plan działań i formy wsparcia po powrocie uczniów do szkół.

Podczas narady zostały przedstawione dyrektorom Poradni wstępne wyniki diagnozy wpływu kształcenia na odległość na procesy dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Odbyła się również dyskusja  dotycząca sygnałów otrzymywanych przez  Poradnie ze szkół związanych z funkcjonowaniem uczniów w okresie kształcenia na odległość.

(tekst i zdjęcia PPP we Wschowie)