drukuj drukuj

Wykaz dotyczący zawarcia umowy najmu dużej sali gimnastycznej, która jest częścią nieruchomości będącej w trwałym zarządzie jednostki organizacyjnej w trybie bezprzetargowym

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Wschowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący zawarcia umowy najmu dużej sali sportowej, która jest częścią nieruchomości będącej w trwałym zarządzie jednostki organizacyjnej w trybie bezprzetargowym; przedmiotowa sala gimnastyczna położona jest przy ul. Tadeusza Kościuszki 11 we Wschowie.