drukuj drukuj

Projekt „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wschowskim”

W I Zespole Szkół we Wschowie oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wschowie rozpoczęła się rekrutacja uczniów do projektu pt.  „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wschowskim”.

 

Projekt realizowany jest przez Powiat Wschowski we współpracy z partnerami: firmą Profi Biznes Group ze Szczecina, Uniwersytetem Zielonogórskim, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Sulechowie oraz Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej.

 

Projekt skierowany jest do uczniów:

– Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w I Zespole Szkół we Wschowie,

– Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wschowie.

 

W ramach projektu uczniowie będą mieli możliwość udziału w następujących zadaniach:

– doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe,

– kursy zawodowe i szkolenia specjalistyczne,

– zajęcia pozalekcyjne,

– płatne praktyki i staże zawodowe.

 

Kursy zawodowe i szkolenia specjalistyczne w ramach projektu dostosowane będą do kierunków kształcenia i mają na celu podniesienie kompetencji zawodowych uczniów. Zakres szkoleń i kursów wykracza poza standardowy program nauczania szkół. Kursy/szkolenia zakończą się uzyskaniem certyfikatu/zaświadczenia potwierdzającego uzyskane kwalifikacje.  Kursy dostosowane są do potrzeb rynku pracy, zwiększając szanse uczniów na zdobycie zatrudnienia w przyszłości.

 

Dla uczniów Zasadniczych Szkół Zawodowych oferowane będą m.in.

– kurs spawalniczy,

– kurs wózków widłowych,

– kurs kelner-barman,

– kurs wizażu,

– kurs obsługi kasy fiskalnej,

– kurs carvingu.

 

Dla uczniów Technikum oferowane będą m.in.:

– w zawodzie technik ekonomista – kurs Excel w biznesie, kurs obsługi kasy fiskalnej oraz zajęcia pozalekcyjne z zakresu obsługi programów finansowo-księgowych (Symfonia, INSERT) i z języka angielskiego zawodowego,

– w zawodzie technik informatyk – kursy CISCO, kurs grafiki komputerowej 3D oraz zajęcia pozalekcyjne,

– w zawodzie technik mechanik – kurs systemy CAD/CAM 2D i 3D, kurs spawalniczy oraz kurs kierowca wózków widłowych,

– w zawodzie technik elektryk – kurs kierowca wózków widłowych, kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia elektryczne oraz zajęcia pozalekcyjne,

– w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych – kurs carvingu, szkolenie z systemów jakości w przemyśle spożywczym, warsztaty slow food oraz zajęcia pozalekcyjne,

– w zawodzie technik spedytor – kurs kierowca wózków widłowych oraz zajęcia pozalekcyjne.

 

Kursy dla techników informatyków i elektryków odbywać się będą we współpracy z Wydziałem Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, natomiast kursy/szkolenia dla techników żywienia i usług gastronomicznych we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Sulechowie.

 

Dla uczniów oferowane będą również kursy prawa jazdy kategorii B.

 

Uczniowie będą mieli również możliwość rozwoju umiejętności „miękkich”. Dla uczestników projektu udostępniona będzie mobilna platforma edukacyjna i w formie blended learning będą mogli korzystać ze szkoleń z zakresu treningu umiejętności interpersonalnych, kreatywności i innowacyjności, przedsiębiorczości,  kreowania wizerunku na rynku pracy oraz etyki pracy.

 

Szczegółowe informacje na temat udziału uczniów w projekcie dostępne są w szkołach.

 

W ramach projektu zakupione zostanie również doposażenie do pracowni zawodowych (pracowni ekonomicznej, pracowni komputerowej na potrzeby kierunku technik elektryk, pracowni dla zawodu mechanik samochodowy, pracowni technik żywienia i usług gastronomicznych) oraz szkolnego ośrodka kariery/punktu doradztwa zawodowego w I Zespole Szkół we Wschowie i w Specjalnym Ośrodku Szklono-Wychowawczym.

 

Całkowity koszt realizacji projektu: 4.384.106,22 zł

Kwota dofinasowania: 4.088.617,46 zł

Projekt realizowany będzie do 30.06.2022.

 

Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa VIII Nowoczesna edukacja, 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.

 

 Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

 

logo_FE_Program_Regionalny_rgb EU_EFS_rgb