drukuj drukuj

Młodzież na Uniwersytecie Zielonogórskim

W dniach 30 czerwca 2020 roku i 1 lipca 2020 roku grupa sześciu uczniów z klasy III i IV Technikum Elektrycznego I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie wzięła udział w ostatniej części kursu przygotowującego do egzaminu na uprawnienia z zakresu eksploatacji i dozoru instalacji elektrycznych do 1KV. Odbywał się on w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Wschowskim”. Zajęcia były zorganizowane i przeprowadzone przez wydział Elektrotechniki i Informatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Składały się łącznie z 70 godzin cykli wykładów i ćwiczeń w laboratoriach Uniwersytetu.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa VIII Nowoczesna Edukacja, 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIP.

Źródło: I Zespół Szkół we Wschowie

logo