drukuj drukuj

Nowe oznakowanie na odcinku drogi Stare Drzewce – Konradowo

Z inicjatywy Haliny Szuman radnej Rady Powiatu Wschowskiego, Zarząd Powiatu Wschowskiego zdecydował o wykonaniu oznakowania poziomego w technologii malowania grubowarstwowego strukturalnego przy użyciu mas chemoutwardzalnych na drodze powiatowej nr 1011F na odcinku Stare Drzewce – Konradowo. Bardzo wysoka trwałość tego rodzaju oznakowania przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w miejscu tak szczególnie obciążonym ciężkim oraz częstym ruchem pojazdów.