drukuj drukuj

Likwidacja barier transportowych dla osób niepełnosprawnych

We wtorek tj. 28 czerwca 2022 roku Starosta Wschowski Andrzej Bielawski wraz z Członkiem Zarządu Tomaszem Urbańskim podpisali umowę z Panem Michałem Rusinkiem pełnomocnikiem zarządu firmy TRUCK IMPORT-EXPORT WYNAJEM Sp. z o.o. na dostawę autobusu 21 osobowego Mercus Mercedes Benz Sprinter przystosowanego do przewozu 19 osób niepełnosprawnych w tym 2 osób na wózkach inwalidzkich. Środki na zakup autobusu zostały pozyskane z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych oraz środków Powiatu Wschowskiego.

Łączna wartość zakupu autobusu wyniosła 387.450,00 zł i zostanie sfinansowana ze środków:

  1. Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w wysokości 239.142,75 zł
  2. Powiatu Wschowskiego w wysokości 148.307,25 zł

Zakupiony samochód będzie służył do przewozu uczniów niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka we Wschowie i zastąpi wysłużony autobus IVECO.