drukuj drukuj

Laureaci odebrali nagrody

W siedzibie Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Zielonej Górze w dniu 22 czerwca 2022 r. laureaci wojewódzkich i ogólnopolskich konkursów odebrali nagrody z rąk Wojewódzkiego Komendanta Piotra Barczaka. W uroczystości wzięli udział dyrektor biura WK, Urszula Słomińska,  Sandra Wojtowicz – spec. ds. wychowania, kultury i sportu oraz kierownicy i komendanci jednostek, w których kształcą się laureaci.  Wschowski hufiec reprezentowali komendant hufca Maciej Sadowski i laureatka Wojewódzkiego Konkursu „Aktywność – dobry wybór” Anna Brambor, która zwyciężyła w kategorii zaangażowanie indywidualne. Anna Brambor brała czynny udział w akcjach wolontariatu na rzecz podopiecznych Domu Pomocy Społecznej oraz zbiórki karmy dla zwierząt ze schroniska. Kolejną z nagrodzonych była Magdalena Guziak, która zajęła I miejsce w Wojewódzkim Konkursie pt.  „Normalizacja i ja” w kategorii grafika w imieniu laureatki nagrodę odebrał Komendant Hufca Pracy we Wschowie Maciej Sadowski.

Anna Brambor i Magdalena Guziak to uczennice Branżowej Szkoły I Stopnia w I Zespole Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie. Wsparcie oferowane uczestnikom hufca uczącym się w szkole branżowej ma charakter szerokoprofilowy i skierowane jest do wszystkich zainteresowanych rozwijaniem swoich kompetencji zawodowych. Bogata oferta darmowych  kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz zaangażowanie kadry w sprawy wychowawcze uczestników owocuje licznymi sukcesami w konkursach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Oferujemy również niezapomniane atrakcje związane ze zorganizowanym wypoczynkiem w kraju i za granicą dla wszystkich, którzy chcą przyjemnie i świadomie spędzać czas.

Zapraszamy wszystkich rozpoczynających naukę w Branżowej Szkole I Stopnia we Wschowie do skorzystania z atrakcyjnej formy wsparcia oferowanej przez Hufiec Pracy we Wschowie.

Autor: 4-9 HP Wschowa.