drukuj drukuj

Kształcenie na odległość

Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020r. do 10 kwietnia 2020r.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc–nowe-regulacje-prawne