drukuj drukuj

Kontakt z ośrodkami pomocy społecznej na terenie Powiatu Wschowskiego

W związku z koniecznością podjęcia działań związanych z rozpowszechnianiem się coronawirusa COVID – 19, a co za tym idzie z koniecznością odizolowania osób, które potencjalnie mogą być nim zarażone, uprzejmie informujemy, że uruchomiono platformę https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych przeznaczoną dla obywateli, którzy za jej pośrednictwem będą mogli uzyskać informacje na temat kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej.

Każdego dnia w godzinach 7:30- 19:00 pełnione będą dyżury w celu udzielenia niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie:
w dni robocze w godz. 7.30 – 14.00 – tel. 65 540 25 25
w dni robocze w godz. 14.00 – 19.00 – tel. 661 440 091
w soboty i niedziele w godz. 7.30 – 19.00 – tel. 661 440 091

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie – tel. 68 356 67 88 oraz 68 356 65 28
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej – tel. 518 026 795

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej