drukuj drukuj

Konkurs „Zielony Laur”

Na zaproszenie Prezydenta Polskiej Izby Gospodarczej „EKOROZWÓJ” w Warszawie Pana Krzysztofa Zaręby Wicestarosta Wschowski Waldemar Starosta uczestniczył w uroczystej Gali XV edycji Konkursu „Zielony Laur”, która odbyła się pod Honorowym Patronatem Ministra Środowiska i Klimatu, Przewodniczącej Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Senackiej Komisji Środowiska, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uroczystość odbyła się w dniu 29 września br. w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Wśród zaproszonych gości obecni byli między innymi: senator Jerzy Chróścikowski – Przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, senator Zdzisław Pupa – Przewodniczący Senackiej Komisji Środowiska, Magda Gosk – p.o. Zastępcy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Kapituła pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Marka Gromca wręczyła statuetki „Zielone Laury”,  które otrzymali następujący laureaci: Pani mgr inż. Elżbieta Lenard (nagroda indywidualna za merytoryczny wkład w pracę Komisji Środowiska Senatu RP), Pani dr Małgorzata Skucha (nagroda indywidualna, wieloletnia Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), Miesięcznik „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” (z okazji 100-lecia działalności), Firma EKOTECHNOLOGIE s.c. Bożena Chmielina & Jarosław Kondrat (za innowacyjną technologię Biorol wytwarzania nawozu naturalnego), Firma HUTCHINSON Polska Sp. z o.o. (za innowacyjny system redukcji odorów z procesu wulkanizacji gumowych), Centrum Ekologicznego Budownictwa Mieszkaniowego w Katowicach (za opracowanie dokumentacji drukarek 3D do produkcji elementów budowlanych), Firma ATMAT Sp. z o.o. (za opracowanie linii technologicznej wykorzystującej druk 3D dla elementów betonowych), Wodociąg Marecki Sp. z o.o. (za realizację rozwoju systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Markach), Firma HUZAR (za budowę oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody).

Zachęcamy wszystkie samorządy i firmy z terenu naszego powiatu oraz z całego województwa do udziału w kolejnej edycji konkursu.