drukuj drukuj

Konkurs ofert Wojewody Lubuskiego na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia

OTWARTY KONKURS OFERT na dofinansowanie w 2023 r. realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia – “Podejmowanie działań profilaktycznych ukierunkowanych na zapobieganie agresji i samookaleczeniu w grupie uczniów klas szóstych lub siódmych lub ósmych szkół podstawowych”.

Więcej na stronie:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/ochrona_zdrowia/konkursy-ofert-na-dofinansowanie-realizacji-zadania-publicznego-w-zakresie-zdrowia