drukuj drukuj

Konkurs grantowy – Lekcja: Enter

Zapraszamy do składania wniosków w 3 edycji konkursu grantowego. Nabór wniosków potrwa od 8 października do 12 listopada 2020 r. do godz. 12:00. Wnioski można składać elektronicznie przez stronę projektu: www.lekcjaenter.pl. Granty przyznawane są na organizowanie i prowadzenie szkoleń dla nauczycieli z włączania narzędzi cyfrowych i aktywizujących metod nauczania do lekcji, według gotowych scenariuszy zajęć. 

Do kogo adresowany jest konkurs grantowy?

O wsparcie finansowe w projekcie „Lekcja:Enter” mogą ubiegać się:
♦ placówki doskonalenia nauczycieli
♦ organizacje pozarządowe we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli,
♦ jednostki samorządu terytorialnego we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli,
♦ szkoły wyższe prowadzące kwalifikacyjne studia dla nauczycieli we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli.

Jeden podmiot może być wnioskodawcą lub partnerem w maksymalnie 7 projektach grantowych.

Kontakt dla dyrektorów szkół/nauczycieli – adresy podmiotów realizujących szkolenia:

Centrum Edukacji Nauczycieli POTEST
Agnieszka Kancik
tel. 690 855 767
a.kancik@potest.pl

Logo konkursu "Lekcja:Enter"