drukuj drukuj

Komunikat w sprawie orzekania o niepełnosprawności

Informujemy, że z uwagi na sytuację epidemiologiczną Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowej Soli odwołał wszystkie posiedzenia składów orzekających w miesiącu marcu br. Mając jednak na uwadze interesy osób niepełnoprawnych podjęto działania zmierzające do utrzymania procesu wydawania orzeczeń o niepełnosprawności.

W najbliższych dniach lekarze tut. Zespołu dokonają weryfikacji dokumentacji medycznej we wnioskach oczekujących na rozpatrzenie. Jeśli uznają, że zgromadzona dokumentacja jest wystarczającą do wydania orzeczenia, to Zespół niezwłocznie wyznaczony termin posiedzenia składu orzekającego w trybie zaocznym, to jest bez udziału osoby orzekanej. O terminie rozpatrzenia wniosku Zespół poinformuje listownie, a następnie wyśle osobom zainteresowanym orzeczenia.

 Jednocześnie przypominamy, że decyzją Starosty Nowosolskiego tut. Zespół wstrzymał od dnia 16 marca br. możliwość osobistego załatwiania spraw. Wnioski o wydanie orzeczenia można składać listownie (wejście do budynku Starostwa Powiatowego od ul. Moniuszki), a obsługa osób zainteresowanych odbywa się telefonicznie  i za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dane kontaktowe:
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowej Soli
ul. Moniuszki 3, 67-100 Nowa Sól
tel: 68 4586730, 31
e-mail: orzeczenia@powiat-nowosolski.pl

Źródło:Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nowej Soli