drukuj drukuj

Kolejny wielki sukces inwestycyjny Powiatu Wschowskiego!

W ślad za ogłoszoną listą operacji, informującą o kolejności przysługiwania pomocy na operacje „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 informujemy, że Powiat Wschowski znalazł się na 2. miejscu listy rankingowej z maksymalną kwotą dofinansowania 3 000 000, 00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1017F Stare Strącze – Lipinki w km 0+000 do 1+655”.

Inwestycja planowana jest na lata 2021-2022. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 5 999 361,90 zł.