drukuj drukuj

Kolejne spotkanie w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Wschowskim”

23 maja 2018 roku w Starostwie Powiatowym we Wschowie odbyło się spotkanie Grupy sterującej w ramach realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Wschowskim” z Osi Projektowej VIII Nowoczesna Edukacja, Działanie 8.4.Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Omówiono m.in. dotychczasowe postępy oraz plan działania partnerów w zakresie realizacji kursów/szkoleń uczniów i nauczycieli na kolejne okresy rozliczeniowe, omówiono zmiany związane z  realizacją wydatków w tym roku, analizowano strategię organizacji Powiatowych Targów Zawodowych i spotkań z  pracodawcami, organizacjami, OHP na rok 2018  oraz przedstawiono postępy prac związanych z realizacją zadań w zakresie doradztwa, staży i praktyk u pracodawców. Na zakończenie omówiono strategię zarządzania projektem wraz z uzgodnieniem kanałów komunikacji. Projekt realizowany jest z poszanowaniem zasad równości szans i niedyskryminacji.

W ciągu ostatnich trzech miesięcy: uczniowie brali udział w kursie obsługi kasy fiskalnej, kursie excel w biznesie, wyjazdowych kursach w Kalsku na Warsztatach Slow Food oraz kursie Postawy systemów jakości w przemyśle spożywczym. Kolejne osoby zakończyły już staże/ praktyki u pracodawców. Od początku trwania projektu już 53 osoby wzięły udział w stażu/praktyce, w tym 3 nauczycieli. Natomiast pracownia dla uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych została już  w pełni wyposażona w najdrobniejsze niezbędne sprzęty kuchenne od brytfanny po kubki do przesiewania.

W niedalekiej przyszłości  w ramach projektu odbędą się: wyjazdowe 10 dniowe kursy Cisco CCNA R&S i Autodesk 3D Studio Max dla uczniów I Zespołu Szkół we Wschowie na Uniwersytecie Zielonogórskim, a także zakończą się dla kolejnych grup  kursy Prawa Jazdy kat. B oraz kurs operatora wózków widłowych. Do projektu dołączyło kolejne 17 osób, w chwili obecnej uczestników projektu jest już 272 osoby, w tym 6 nauczycieli.

Całkowity koszt realizacji projektu: 4.384.106,22 zł
Kwota dofinansowania: 4.088.617,46 zł
Projekt realizowany będzie do 30.06.2022.

logo