drukuj drukuj

Kolejne miliony z RFIL dla Powiatu Wschowskiego!

Starosta Wschowski Andrzej Bielawski uzyskał rekordową dotację z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 5 mln zł  na realizację długo wyczekiwanej przez mieszkańców Powiatu inwestycji pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Wschowa – Sława – etap I  Sława – Łysiny ”.  

Zakres prac obejmuje m.in. budowę ścieżki o długości 15 km, która przebiegać będzie po nieczynnej linii kolejowej oraz budowę kładki nad drogą wojewódzką nr 278.

To niezwykle ważna inwestycja, która z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz przyczyni się do integracji naszych mieszkańców.

Inwestycja w 100%  zostanie sfinansowana z pieniędzy rządowych.  Nie było by to możliwe bez nieocenionego wsparcia Posła Na Sejm RP Marka Asta w zakresie pozyskania środków z RFIL oraz Pani Małgorzaty Gośniowskiej-Koli, Radnej Sejmiku Województa Lubuskiego, dzięki zaangażowaniu której uzyskamy prawo do dysponowania gruntem.

To kolejne tak duże dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wcześniej otrzymaliśmy środki w wysokości 6 200 000,00 zł na przebudowę drogi powiatowej Szlichtyngowa-Wyszanów (5 200 000,00) oraz 1 mln zł na przebudowę infrastruktury instytucji powiatowych. To kolejny przykład na to, że tylko przy dobrej współpracy i współdziałaniu można skutecznie pozyskiwać środki na inwestycje celu publicznego – powiedział Starosta Andrzej Bielawski.