drukuj drukuj

Kolejne dofinansowania dla powiatu

Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził plan podziału środków budżetu Województwa Lubuskiego związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej.

Powiat Wschowski otrzyma wsparcie w kwocie 39.628,00 zł, w tym 21.528,00 zł na zakup sadzonek drzew miododajnych oraz 18.100,00 zł na zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego we Wschowie. 

Przy trzech drogach powiatowych nasadzonych zostanie w sumie 184 szt. drzew miododajnych – lipy i akacje. 

Zakupione zostaną trzy zestawy komputerowe oraz drukarka na potrzeby aktualizowania operatów ewidencji gruntów.