drukuj drukuj

Zajęcia feryjne Bez złości mamy więcej radości!

Data i godzina
24 stycznia 2022, (poniedziałek) - 28 stycznia 2022, (piątek) godzina 09:00

Opis wydarzenia

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Wschowie

zaprasza na zajęcia feryjne! 

Zajęcia z elementami socjoterapii, prowadzone będą w formie gier i zabaw. W trakcie zajęć rozwijać będziemy m.in. zdolności społeczne dzieci, jak również wspierać ich kreatywność.

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów z klas I-III  szkoły podstawowej, będą realizowane od 24.01.2022 r. do 28.01.2022 r. w godz. 9.00-12.00.

Główne cele programu: nawiązanie relacji interpersonalnych w grupie, doskonalenie komunikacji, kształcenie umiejętności pracy w grupie, trenowanie umiejętności zawierania kompromisu, tolerancji i wzajemnego zrozumienia, podejmowanie prób radzenia sobie w sytuacjach trudnych, kształtowanie poczucia własnej wartości u dzieci. Założeniem programu jest również wdrażanie dzieci do samodzielnej pracy, motywowanie do podejmowania zadań o różnym stopniu trudności, usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych, podnoszenie samooceny.

tekst: PPP Wschowa

 

Zapraszamy do zapisów w sekretariacie Poradni – liczba miejsc ograniczona.