drukuj drukuj

Szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich woj. lubuskiego „Pozyskiwanie i rozliczanie środków finansowych dla KGW”

Data i godzina
26 stycznia 2023, (czwartek) godzina 10:00

Opis wydarzenia

Szkolenie odbędzie się w dniu 26 stycznia 2023 r. od godziny 10.00.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty uczestnictwa na adres: j.kasprzak@lodr.pl

Informacji na temat szkolenia udziela:
Pani Sylwia Wawrzyniak – Bodnar
Zastępca Kierownika Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw

Poniżej do pobrania:
– karta uczestnictwa,
– program szkolenia.

Źródło: Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku