drukuj drukuj

Jubileusz 20-lecia Powiatu Wschowskiego

W tym roku obchodzimy Jubileusz 20-lecia Powiatu Wschowskiego. Powiat powstał dzięki determinacji samorządowców i mieszkańców, bo pierwotnie, po reformie administracyjnej, te tereny należały do Powiatu Nowosolskiego. 

W dniu 23 września 2022 roku Mszą Świętą w Klasztorze O.O. Franciszkanów we Wschowie rozpoczęła się jubileuszowa uroczystość. Następnie zaproszeni goście przeszli do auli I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie odbył się okolicznościowy apel z okazji 20-lecia Powiatu Wschowskiego. Gospodarz uroczystości Starosta Wschowski Andrzej Bielawski opowiedział o najważniejszych wydarzeniach dotyczących m.in. inwestycji w Powiecie Wschowskim. Całość uświetniły przemówienia oraz występy artystyczne dzieci i młodzieży.

…„Jubileusz był doskonałą okazją do wspomnień i podsumowań minionych dwóch dekad. – Z perspektywy czasu widzimy, że była to dobra i słuszna decyzja.

Historia pokazuje, że ta spóźniona o 4 lata decyzja o powołaniu Powiatu Wschowskiego, broni się dzisiaj. Te wszystkie zadania, które podejmujecie na rzecz mieszkańców, realizujecie z ogromnym zaangażowaniem. Bardzo aktywnie sięgacie po środki zewnętrzne, co podkreślał obecny tutaj Pan Starosta. Życzę Wam następnych dobrych lat dla Powiatu Wschowskiego” – powiedział podczas uroczystości Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak. 

Powiat Wschowski funkcjonuje od początku stycznia 2002 roku, czyli cztery lata później niż pierwotnie powoływane powiaty w naszym kraju. Jak podkreślał Poseł na Sejm RP Marek Ast, który wówczas pełnił funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa, pokazuje to, że droga do utworzenia powiatu wschowskiego nie była taka prosta.

Władze AWS i rząd Jerzego Buzka uznały, że nie będzie to silny powiat i dlatego w 1998 roku nie udało się stworzyć naszej wspólnoty powiatowej. Potem były cztery lata starań i wielka radość. Te dwadzieścia lat nie były łatwe, gdyż byliśmy w znacznie trudniejszym położeniu niż te samorządy powiatowe, które wystartowały wcześniej i otrzymały odpowiednie środki na zorganizowanie instytucji powiatowych, a my o wszystko musieliśmy zabiegać. Tutaj trzeba podkreślić olbrzymią zasługę pierwszego Starosty Wschowskiego Marka Kozaczka, później to dzieło kontynuował Marek Boryczka, a obecnie Andrzej Bielawski – mówił Poseł na Sejm RP Marek Ast.

Jak zaznaczył, do Powiatu Wschowskiego trafiają teraz bardzo duże nakłady finansowe, które można traktować nagroda za lata cierpliwości.

Starosta Wschowski Andrzej Bielawski podczas prezentacji nawiązał do historycznych wydarzeń, przedstawił szereg inwestycji, które udało się zrealizować przez 20 lat, a także te bieżące. „To potwierdza iż ten zryw ludzi, zaangażowanie i ówczesne protesty, aby Powiat Wschowski powstał miał sens. Realizujemy teraz inwestycje na poziomie ponad 70 milionów złotych. Są to inwestycje drogowe, oświatowe i cały szereg innych zadań, które mają jeden cel: aby ludziom na ziemi wschowskiej żyło się dobrze– mówił Andrzej Bielawski.

Zaakcentował też, że choć obchodzony jest jubileusz 20-lecia, to tak naprawdę historycznie Wschowa zawsze była miastem powiatowym.

Za szczególne zasługi na rzecz Powiatu Wschowskiego z rąk Starosty Wschowskiego Andrzeja Bielawskiego okolicznościowe statuetki otrzymali: Marek Ast – Poseł na Sejm RP, Władysław Dajczak – Wojewoda Lubuski, Stanisław Tomczyszn – Wicemarszałek Województwa Lubuskiego, Eliza Lebedyńska-Maj – Sekretarz Powiatu Wschowskiego oraz Andrzej Andrusiak – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

W auli I Zespołu Szkół we Wschowie wystąpiły mażoretki z zespołu „Finezja” i uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie. Przed zgromadzoną publicznością zaśpiewały uczennice wschowskich szkół średnich z Zana i Staszica. Uczestnicy jubileuszu usłyszeli również legendy związane z Powiatem Wschowskim czytane przez uczennice I ZS we Wschowie. Popis na trąbce dał uczeń szkoły Arkadiusz Nowacki.

Ponadto przez cały tydzień od 19 września 2022 roku organizowane były imprezy sportowo-rekreacyjne dla przedszkolaków, dzieci i młodzieży z jednostek oświatowych z terenu Powiatu Wschowskiego, które odbyły się w powiatowych obiektach szkolnych.