drukuj drukuj

Inkubator Przedsiębiorczości w Powiecie Wschowskim

19 lutego 2013 r. w Starostwie Powiatowym we Wschowie odbyło się spotkanie z udziałem Kierownika Wydziału Przedsiębiorczości Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Pana Leszka Urbana, w którym uczestniczyli przede wszystkim przedstawiciele samorządów gminnych, Starosta Wschowski, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wschowie i przedstawiciel Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Spotkanie dotyczyło propozycji utworzenia w Powiecie Wschowskim Inkubatora Przedsiębiorczości. Do rozwiązania pozostały przede wszystkim kwestie lokalowe i organizacyjne związane z powstaniem i przyszłym funkcjonowaniem Inkubatora. Ideą projektu jest, aby Inkubator skierowany był do osób z terenu całego Powiatu Wschowskiego.

Projekt będzie realizowany przy ścisłej współpracy samorządów lokalnych z Urzędem Marszałkowskim i Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej.