drukuj drukuj

Informacja o ogłoszeniu przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej numerami działek 364/4 i 364/5 o łącznej powierzchni 48,9386 ha, położonej w obrębie Tylewice jednostki ewidencyjnej Wschowa – obszar wiejski na czas oznaczony do 3 lat

przetarg