drukuj drukuj

Informacja o ogłoszeniu przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 288/4, 296/2, położonej w obrębie Wyszanów jednostki ewidencyjnej Szlichtyngowa – obszar wiejski na okres oznaczony do 10 lat

Wyszanów 2