drukuj drukuj

Informacja o działalności systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej!

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?

– Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;

– Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 

– Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;

– Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;

– Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;

– Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

Gdzie szukać pomocy?

– Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;

– Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej starostwa powiatowego:  https://bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa/141/Nieodplatna_pomoc_prawna_oraz_edukacja_prawna/   

 

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.