drukuj drukuj

Informacja dla mieszkańców Starego Strącza

W związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1017 F Stare Strącze-Lipinki” w km od +000 do 1+655 informuje się mieszkańców Starego Strącza, że w dniach od 25.04.2023r. do 27.04.2023r. generalny wykonawca inwestycji firma COLAS Polska Sp. z o.o. prowadzić będzie roboty związane z układaniem nawierzchniowej warstwy ścieralnej na drodze, w związku z czym w okresie tym dojazd i wyjazd z posesji będzie utrudniony.

Harmonogram robót:

– w dniu 25.04.2023 r. wykonywany będzie odcinek od km 0+800 do 1+600 tj. od  numeru 212 do numeru 207;

– w dniu 26.04.2023 r. wykonywany będzie odcinek od km 0+000 do 0+800 tj. od  numeru 207 do połączenia z drogą wojewódzką;

– w dniu 27.04.2023 r. wykonywane będzie skrzyżowanie z drogą gminną w km 1+400.

Uczestnicy ruchu proszeni są o zachowanie bezpieczeństwa i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.

Przepraszamy za utrudnienia związane z realizowaną inwestycją.