drukuj drukuj

III Festiwal Szkół i Doradztwa Zawodowego

7 marca b.r. w Hali Sportowej I Zespołu Szkół  odbył się  Festiwal Szkół i Usług Doradztwa Zawodowego zorganizowany przez Powiatowy Urząd Pracy i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną we Wschowie.

Wśród wystawców znalazły się wschowskie gimnazja oraz  szkoły ponadgimnazjalne ze Wschowy i Sławy,  Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, Cech Rzemiosł Różnych, Komenda Policji, Komenda Straży Pożarnej, Szkolny Ośrodek Wychowawczy, szkoły wyższe z Leszna i Sulechowa oraz  Uniwersytet Zielonogórski .

Wystawcy zapoznawali młodzież i rodziców z ofertą edukacyjną oraz prezentowali się  w atrakcyjny sposób ukazując zalety szkół i placówek poprzez filmy, zdjęcia, plakaty a także własne wyroby podane do degustacji oraz usługi kosmetyczne i fryzjerskie świadczone na miejscu. 

Na naszym stoisku można było zapoznać się  z filmem przedstawiającym szkolną codzienność,  wystawą zdjęć z programu Comenius i z wymian zagranicznych oraz z nowoczesną techniką informatyczną, polegającą na nakładaniu obrazu rzeczywistego na wirtualny. Można było także otrzymać  ulotki, foldery, pomysłowe zawieszki oraz  słodycze a także pograć w grę komputerową.

Nauczyciele i uczniowie reprezentujący szkołę odbyli wiele rozmów z uczniami gimnazjów i uczniami szkół podstawowych zainteresowanych naszą ofertą. Liczymy,  że zainteresowanie naszymi kierunkami kształcenia przełoży się na ilość podań kandydatów do  Staszica. Zapraszamy!

Tekst I ZS we Wschowie