drukuj drukuj

Historyczny sukces Zarządu Powiatu!

Zarząd Powiatu Wschowskiego pozyskał kolejne wielomilionowe dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – informuje Starosta Wschowski Andrzej Bielawski.

Tym razem pozyskane środki przeznaczone będą na dwie inwestycje: rozbudowę drogi powiatowej nr 1011F Sława –Krzepielów Etap I Sława – Lipinki oraz remont ulicy Dworcowej w Szlichtyngowej.

Planowany koszt realizacji rozbudowy drogi Sława –  Krzepielów Etap I Sława –  Lipinki wyniesie 15 mln zł i głównie zostanie sfinansowany z pozyskanych środków, wsparcia Gminy Sława i budżetu Powiatu. Zakres zadania obejmie m.in. wykonanie dokumentacji technicznej (w tym uzyskanie pozwoleń),  rozbudowę i  poszerzenie drogi powiatowej o długości 3869 m, budowę ciągu pieszo-rowerowego, budowę i przebudowę chodników, pobocza oraz rowów drogowych, zaprojektowanie i budowę kanalizacji deszczowej w m. Lipinki, budowę zatok autobusowych, miejsc postojowych, zjazdów na drogi wewnętrzne, publiczne i indywidualne, budowę nowych przepustów pod drogą oraz budowę 4 przejść dla pieszych wyposażonych w oświetlenie i oznakowanie aktywne.

Natomiast planowany koszt remontu ulicy Dworcowej w Szlichtyngowej wyniesie 545 tys. zł i zostanie sfinansowany z pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wsparcia Gminy Szlichtyngowa i budżetu Powiatu. Zakres prac obejmie m. in.  wymianę istniejącej nawierzchni asfaltowej na nową, remont chodników wraz ze zjazdami, odnowienie istniejącego przejścia dla pieszych oraz budowę nowego, wykonanie nowego oznakowania odcinka drogi oraz regulację i wymianę pokryw studni kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjnej, wodociągowej  i deszczowej.

To niebywały i historyczny sukces Zarządu Powiatu, gdyż nigdy wcześniej nie pozyskano tak dużego dofinansowania – informuje Starosta Andrzej Bielawski. Dzięki doskonałej współpracy w włodarzami gmin Sława i Szlichtyngowa –  Panem Cezarym Sadrakułą oraz Panią Jolantą Wielgus oraz nieocenionemu wsparciu Posła Na Sejm RP Pana Marka Asta  – po raz kolejny uda się poprawić komfort i bezpieczeństwo mieszkańców na drogach Powiatu Wschowskiego.